Boondoggle en De Chinezen schetsen het portret van een internationale generatie met ‘The People of Tomorrow’

Donderdag 23 januari 2014 — In opdracht van één en Studio Brussel, en in samenwerking met Tomorrowland, ontwikkelden Boondoggle en de Chinezen een innovatief, multimediaal contentproject. Met dit contentproject willen één en Studio Brussel een portret schetsen van een opmerkelijke generatie, ‘The People of Tomorrow’, die door hun optimisme, hun eigen stempel op de wereld aan het drukken zijn.

Het contentproject start met de lancering van het platform www.200peopleoftomorrow.com op 23 januari. Via dit platform worden er 200 internationale Tomorrowland-gangers gezocht, 200 ambassadeurs van die positieve generatie. Als exponenten van de zogenaamde beautiful people genieten ze van dance music en fantasiewerelden. Maar toch zijn ze veel meer dan de hedonistische en narcistische generatie waarvoor ze worden aangezien. Met ‘The People of Tomorrow’ wordt er gepeild naar hun gedachten over familie, vrienden, liefde, geluk, relaties, muziek en culturen. Om op die manier, een andere originele en onthullende invalshoek te bieden op deze internationale generatie.

Het contentproject zal uitmonden in een radioreeks op Studio Brussel (gepresenteerd door Eva De Roo).In het najaar 2014 komt er een tv-reeks op één (gemaakt door De Chinezen). Het concept voor het project is een samenwerking tussen Boondoggle en het televisieproductiehuis De Chinezen.

Dit project mag als een illustratie worden gezien van de overtuiging van Boondoggle, dat moderne merken meer dan ooit worden gebouwd via een dynamische stroom van content. En in een intense samenwerking met mensen.

People of Tomorrow -- Tomorrowland is scouting for 200 ambassadors

Jan Van Biesen VRT