Boondoggle en Defensie confronteren Belgen met onveiligheid in het buitenland

Maandag 18 september 2017 — Onveiligheid in het buitenland is toch niet ons probleem? Het is deze stelling die het Ministerie van Defensie in vraag stelt in een campagne. Het werkt hiervoor sinds mei met Boondoggle samen.

Ook al lijken oorlogen, crisissen en onveiligheid in andere delen van de wereld een ver-van-ons-bed-show, toch wordt het elke dag duidelijker dat onder meer het terrorisme ons inhaalt en langzaam maar zeker ook ons probleem wordt.

België stuurt daarom missies uit naar het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Mali om er de vrede te handhaven en trainingsmissies te organiseren. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met NATO en de EU.

De briefing van Defensie voor Boondoggle is heel duidelijk; een bewustwordingscampagne over deze missies om aan de (jonge) Belgen te tonen dat de wereldwijde problematiek rond terrorisme en extremisme om de hoek loert, maar dat we ook mee aan de oplossing kunnen werken.

Deze campagne toont opnieuw aan dat een van de belangrijkste drijfveren van Defensie de veiligheid van de Belgische burger is, ook al komt het gevaar uit een ongekende hoek.

‘Onze missie. Uw toekomst.’ is de tagline die Boondoggle hiervoor bedacht en ze sluit hier perfect bij aan.

De bewustwordingscampagne zal nadien ook een rekruteringsluik inhouden, gebaseerd op hetzelfde platform.

Militaire operaties